Menu

Menu

Menu

Menu
Mì Kim Chi Bò ÚC

Mì Kim Chi Bò ÚC

GIÁ: 55.000 VND

Mì Chinnoo, bò, cá viên, xúc xích, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh.
Mì Kim Chi Gà

Mì Kim Chi Gà

GIÁ: 49.000 VND

Mì Chinnoo, gà, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh.
Mì Kim Chi Bò Mỹ

Mì Kim Chi Bò Mỹ

GIÁ: 55.000 VND

Mì Chinnoo, bò Mỹ, xúc xích, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh.
Mì Kim Chi cá

Mì Kim Chi cá

GIÁ: 49.000 VND

Mì Chinnoo, tôm, mực, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh.
Mì Kim Chi Hải Sản

Mì Kim Chi Hải Sản

GIÁ: 55.000 VND

Mì Chinnoo, tôm, mực, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh.
Mì Lẩu Thái

Mì Lẩu Thái

GIÁ: 55.000 VND

Mì Chinnoo, tôm, mực, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh.
Mì Gogi

Mì Gogi

GIÁ: 49.000 VND

Mì Chinnoo, thịt heo, xúc xích, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh.
Mì Tomyum Hải Sản

Mì Tomyum Hải Sản

GIÁ: 55.000 VND

Mì Chinnoo, tôm, mực, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh.
Mì Tomyum Bò Úc

Mì Tomyum Bò Úc

GIÁ: 55.000 VND

Mì Chinnoo, bò, xúc xích, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh.
Lẩu Tomyum Bò Úc (2 người)

Lẩu Tomyum Bò Úc (2 người)

GIÁ: 189.000 VND

Thịt bò, cá viên, trứng, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu Tomyum ăn kèm với mì Chinnoo.
Lẩu Tomyum Hải Sản (2 người)

Lẩu Tomyum Hải Sản (2 người)

GIÁ: 189.000 VND

Tôm, mực, nghiêu, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu Tomyum ăn kèm với mì Chinnoo.
Lẩu Tomyum Bò Mỹ ( 4 người)

Lẩu Tomyum Bò Mỹ ( 4 người)

GIÁ: 349.000 VND

Bò Mỹ, Trứng, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu Tomyum ăn kèm với mì Chinnoo.