Menu nuoc uong Sasin - mì cay sasin

Menu nuoc uong Sasin - mì cay sasin

Menu nuoc uong Sasin - mì cay sasin

Lẩu
Lẩu Tomyum Bò Úc (2 người)

Lẩu Tomyum Bò Úc (2 người)

GIÁ: 189.000 VND

Thịt bò, cá viên, trứng, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu Tomyum ăn kèm với mì Chinnoo.
Lẩu Tomyum Hải Sản (2 người)

Lẩu Tomyum Hải Sản (2 người)

GIÁ: 189.000 VND

Tôm, mực, nghiêu, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu Tomyum ăn kèm với mì Chinnoo.
Lẩu Tomyum Bò Mỹ ( 4 người)

Lẩu Tomyum Bò Mỹ ( 4 người)

GIÁ: 349.000 VND

Bò Mỹ, Trứng, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu Tomyum ăn kèm với mì Chinnoo.
Lẩu Tomyum Bò Mỹ (2 người)

Lẩu Tomyum Bò Mỹ (2 người)

GIÁ: 189.000 VND

Bò Mỹ, trứng, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu Tomyum ăn kèm với mì Chinnoo.
Lẩu Kim Chi Bò Úc ( 4 người)

Lẩu Kim Chi Bò Úc ( 4 người)

GIÁ: 329.000 VND

Bò, Trứng, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu kim chi ăn kèm với mì Chinnoo.
Lẩu Kim Chi Bò Úc (2 người)

Lẩu Kim Chi Bò Úc (2 người)

GIÁ: 169.000 VND

Bò, trứng, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu kim chi ăn kèm với mì Chinnoo.
Lẩu Kim Chi Hải Sản ( 4 người)

Lẩu Kim Chi Hải Sản ( 4 người)

GIÁ: 349.000 VND

Tôm, mực, nghiêu, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu kim chi ăn kèm với mì Chinnoo.
Lẩu Kim Chi Hải Sản ( 2 người)

Lẩu Kim Chi Hải Sản ( 2 người)

GIÁ: 169.000 VND

Tôm, mực, nghiêu, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu kim chi ăn kèm với mì Chinnoo.
Lẩu Kim Chi Bò Mỹ  ( 4 người)

Lẩu Kim Chi Bò Mỹ ( 4 người)

GIÁ: 349.000 VND

Bò Mỹ, trứng, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu kim chi ăn kèm với mì Chinnoo.
Lẩu Kim Chi Bò Mỹ( 2 người)

Lẩu Kim Chi Bò Mỹ( 2 người)

GIÁ: 189.000 VND

Bò Mỹ, trứng, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu kim chi ăn kèm với mì Chinnoo.
Lẩu Thái Bò Úc( 4 người)

Lẩu Thái Bò Úc( 4 người)

GIÁ: 329.000 VND

Bò, trứng, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu Thái ăn kèm với mì Chinnoo.
Lẩu Thái Bò Úc ( 2 người)

Lẩu Thái Bò Úc ( 2 người)

GIÁ: 169.000 VND

Bò, trứng, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu Thái ăn kèm với mì Chinnoo.