Menu nuoc uong Sasin - mì cay sasin

Menu nuoc uong Sasin - mì cay sasin

Menu nuoc uong Sasin - mì cay sasin

Lẩu
Lẩu Thái Hải sản ( 4 người)

Lẩu Thái Hải sản ( 4 người)

GIÁ: 319.000 VND

Tôm, mực, nghiêu, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu Thái ăn kèm với mì Chinnoo.
Lẩu Thái Hải Sản ( 2 người)

Lẩu Thái Hải Sản ( 2 người)

GIÁ: 169.000 VND

Tôm, mực, nghiêu, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu Thái ăn kèm với mì Chinnoo.
Lẩu Thái Bò Mỹ ( 4 người)

Lẩu Thái Bò Mỹ ( 4 người)

GIÁ: 329.000 VND

Bò Mỹ, trứng, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu Thái ăn kèm với mì Chinnoo.
Lẩu Thái Bò Mỹ ( 2 người)

Lẩu Thái Bò Mỹ ( 2 người)

GIÁ: 189.000 VND

Bò Mỹ, trứng, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu Thái ăn kèm với mì Chinnoo.
Lẩu Tomyum Bò ( 4 người)

Lẩu Tomyum Bò ( 4 người)

GIÁ: 319.000 VND

Bò, trứng, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu Tomyum ăn kèm với mì Chinnoo.
Lẩu Tomyum Hải Sản ( 4 người)

Lẩu Tomyum Hải Sản ( 4 người)

GIÁ: 319.000 VND

Tôm, mực, nghiêu, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu Tomyum ăn kèm với mì Chinnoo.