mì cay sasin - mì cay 7 cấp độ Hàn Quốc

mì cay sasin - mì cay 7 cấp độ Hàn Quốc

mì cay sasin - mì cay 7 cấp độ Hàn Quốc

Lẩu Tomyum Bò Mỹ ( 4 người)
  • Lẩu Tomyum Bò Mỹ ( 4 người)
  • Giá: 349.000 đ
  • Lượt xem: 4530
  • Bò Mỹ, Trứng, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu Tomyum ăn kèm với mì Chinnoo.
  • Chi tiết
  • Bình luận

Bò Mỹ, Trứng, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu Tomyum  ăn kèm với mì Chinnoo.

Menu cùng loại
Lẩu Tomyum Bò Úc (2 người)

Lẩu Tomyum Bò Úc (2 người)

GIÁ: 189.000 VND

Thịt bò, cá viên, trứng, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu Tomyum ăn kèm với mì Chinnoo.
Lẩu Tomyum Hải Sản (2 người)

Lẩu Tomyum Hải Sản (2 người)

GIÁ: 189.000 VND

Tôm, mực, nghiêu, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu Tomyum ăn kèm với mì Chinnoo.
Lẩu Tomyum Bò Mỹ (2 người)

Lẩu Tomyum Bò Mỹ (2 người)

GIÁ: 189.000 VND

Bò Mỹ, trứng, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu Tomyum ăn kèm với mì Chinnoo.
Lẩu Kim Chi Bò Úc ( 4 người)

Lẩu Kim Chi Bò Úc ( 4 người)

GIÁ: 329.000 VND

Bò, Trứng, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu kim chi ăn kèm với mì Chinnoo.
Lẩu Kim Chi Bò Úc (2 người)

Lẩu Kim Chi Bò Úc (2 người)

GIÁ: 169.000 VND

Bò, trứng, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu kim chi ăn kèm với mì Chinnoo.
Lẩu Kim Chi Hải Sản ( 4 người)

Lẩu Kim Chi Hải Sản ( 4 người)

GIÁ: 349.000 VND

Tôm, mực, nghiêu, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu kim chi ăn kèm với mì Chinnoo.
Lẩu Kim Chi Hải Sản ( 2 người)

Lẩu Kim Chi Hải Sản ( 2 người)

GIÁ: 169.000 VND

Tôm, mực, nghiêu, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu kim chi ăn kèm với mì Chinnoo.
Lẩu Kim Chi Bò Mỹ  ( 4 người)

Lẩu Kim Chi Bò Mỹ ( 4 người)

GIÁ: 349.000 VND

Bò Mỹ, trứng, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu kim chi ăn kèm với mì Chinnoo.
Lẩu Kim Chi Bò Mỹ( 2 người)

Lẩu Kim Chi Bò Mỹ( 2 người)

GIÁ: 189.000 VND

Bò Mỹ, trứng, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu kim chi ăn kèm với mì Chinnoo.
Lẩu Thái Bò Úc( 4 người)

Lẩu Thái Bò Úc( 4 người)

GIÁ: 329.000 VND

Bò, trứng, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu Thái ăn kèm với mì Chinnoo.
Lẩu Thái Bò Úc ( 2 người)

Lẩu Thái Bò Úc ( 2 người)

GIÁ: 169.000 VND

Bò, trứng, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu Thái ăn kèm với mì Chinnoo.
Lẩu Thái Hải sản ( 4 người)

Lẩu Thái Hải sản ( 4 người)

GIÁ: 319.000 VND

Tôm, mực, nghiêu, cá viên, nấm kim châm, kim chi, bắp cải tím, bông cải xanh với nước lẩu Thái ăn kèm với mì Chinnoo.