nhượng quyền

nhượng quyền

nhượng quyền

nhượng quyền
Thông Tin Nhượng Quyền Thương Hiệu

Thông Tin Nhượng Quyền Thương Hiệu

Năm 2016, bằng sự năng động, sáng tạo và đón đầu xu hướng phát triển thị trường Mì cay trong tương lai, chúng tôi, Công ty TNHH Mì Cay Sasin đã bước đầu xây dựng thành công và mang lại hiệu quả với hệ thống Mì Cay Sasin tại Việt Nam. Sasin hiện tại đã có 127 cửa hàng trong và ngoài nước bao gồm hệ thống cơ sở và đại lý nhượng quyền. Hiện nay, hệ thống MÌ CAY SASIN theo mô hình mới với nét riêng biệt đã in dấu với những tín đồ mì cay khó tính nhất.