Sasin - Tuyển Dụng Tháng 10/2020

Sasin - Tuyển Dụng Tháng 10/2020

Sasin - Tuyển Dụng Tháng 10/2020

Sasin - Tuyển Dụng Tháng 10/2020

Vị trí: TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

 

 1. Mô tả công việc:
 • Nắm bắt tình hình thị trường, nội bộ Công ty để tham mưu cho Giám đốc trong việc quản lý công việc và phát triển các chiến lược, dự án kinh doanh.
 • Tham dự các cuộc họp, ghi chép, ghi âm và làm biên bản cuộc họp đầy đủ, chính xác.
 • Truyền đạt ý kiến, chỉ đạo của Giám đốc tới các phòng ban.
 • Phối hợp với các phòng ban để nắm vững, triển khai tốt các công việc theo chỉ đạo của Giám đốc và báo cáo kết quả công việc.
 • Chủ động và thường xuyên cập nhật tiến độ thực hiện công việc của các phòng ban, các tồn tại, vướng mắc và tham mưu hướng giải quyết cho Giám đốc.
 • Thay mặt Giám đốc làm việc với các khách hàng, đối tác khi được ủy quyền.
 • Liên hệ với các khách hàng, đối tác, các phòng ban và sắp xếp lịch làm việc, lịch họp hằng ngày/ tuần cho Giám đốc.
 • Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của các nhượng quyền Công ty thông qua báo cáo của các phòng ban.
 • Thực hiện lưu trữ, bảo mật các hồ sơ, tài liệu, thông tin của Công ty theo yêu cầu của Giám đốc.
 • Đảm bảo tất cả thông tin liên quan đến công việc, kế hoạch của Giám đốc được bảo mật tuyệt đối.
 • Kiểm tra và trả lời các email, công văn, thư mời… theo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc.
 • Thanh toán và lưu các chứng từ thanh toán hàng tháng của Phòng Giám đốc.
 • Mua sắm các sản phẩm, dịch vụ, đồ dùng cần thiết cho Phòng Giám đốc.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.

 

 1. Yêu cầu
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Tiếng Anh giao tiếp
 • Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục và kỹ năng đàm phán
 • Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao
 • Có tầm nhìn chiến lược và năng lực tổ chức công việc tốt
 • Có năng lực giải quyết vấn đề và tinh tế
 • Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch
 • Khả năng tổng hợp, phân tích, báo cáo
 1. Thông tin liên hệ:
Từ khóa:
Các bài khác